MEDIACE

Pomáháme řešit osobní i obchodní spory bez složitých soudních řízení.

Mgr. Petra Kaše-Lukschová

Zapsaný mediátor

Mediace a její cíl

Mediace je proces, ve kterém třetí neutrální osoba napomáhá stranám konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení sporu. Třetí strana spor nerozhoduje ani nenařizuje podobu výsledného řešení. Jejím cílem je vyřešení sporu účastníků dohodou bez soudního řízení. Zásadou je dobrovolnost, mlčenlivost a neutralita.

Kontakt

Výhody mediace

Mediace přináší řadu výhod, které zásadně ovlivňují proces řešení sporů. Jedná se o metodu, která aktivně podporuje spolupráci mezi stranami a klade důraz na hledání optimálního řešení. Klíčovou charakteristikou mediace je dobrovolnost, respektování soukromí a důvěrnost.  Je procesem, ve kterém mají strany hlavní slovo. Může být levnější i rychlejší než soudní řízení.

Nevýhody mediace

I přesto, že mediace přináší mnoho výhod, je důležité si uvědomit i nevýhody. Neexistuje záruka úspěšného vyřešení sporu. Strany nemohou být nuceny k účasti v mediaci, není určen viník.

KDY LZE VYUŽÍT MEDIACE

Obchodní spory

Spory v rodinách

Konflikty v zaměstnání

Mnoho dalších situací

CENÍK MEDIACE

Ceny mediace se liší dle typu, složitosti a hodnoty případu.

Soudem nařízené první setkání s mediátorem

Cena: 200 Kč za hodinu jednání (pro každou ze stran)

Jednání v anglickém jazyce

Základní cena je navýšena o 200 Kč za hodinu jednání (pro každou ze stran)

Opatrovnické a spotřebitelské konflikty

Cena: 1 200 Kč za hodinu jednání (pro každou ze stran)

Výživné zletilého dítěte

Cena: 1 300 Kč za hodinu jednání (pro každou ze stran)

Občanskoprávní a pracovněprávní spory

Cena: 1 300 Kč až 2 200 Kč za hodinu jednání (pro každou ze stran)

Výše ceny se řídí podle složitosti a hodnoty případu.

Podnikatelské spory (autorská, průmyslová práva, IT)

Cena: 1 700 Kč až 2 500 Kč za hodinu jednání (pro každou ze stran)

Výše ceny se řídí podle složitosti a hodnoty případu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte-li zájem o naše právní služby nebo máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.