UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE

Seznam užitečných zdrojů pro Vaše právní potřeby.

Česká advokátní komora

Na těchto stránkách naleznete online seznam advokátů, aktuální informace z advokacie, připravované legislativy a další zajímavosti.

Navštívit →

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Zde naleznete odkazy na vyhledávání v obchodním rejstříku, kontaktní údaje všech soudů a státních zastupitelství v ČR, informace o Rejstříku trestů a další.

Navštívit →

Katastr nemovitostí

Tyto stránky Vám umožňují bezplatné online nahlížení do katastru nemovitostí.

Navštívit →

Rozhodnutí Ústavního soudu

Tyto stránky nabízí podrobné vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu České republiky.

Navštívit →

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Tyto stránky nabízí podrobné vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.

Navštívit →

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Tyto stránky nabízí podrobné vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky.

Navštívit →

Svaz pacientů České republiky

Na těchto stránkách najdete základní informace týkající se práv pacientů, zdravotnické zpravodajství a poradnu pro pacienty.

Navštívit →

Sdružení obrany spotřebitelů

Online poradna pro běžné životní situace jako reklamace zboží, náhrada škody způsobená vadou zboží nebo uzavírání spotřebitelských smluv a spojené spory.

Navštívit →

Exekutorská komora České republiky

Stránky obsahují seznam soukromých exekutorů, právní předpisy upravující jejich činnost a další zajímavosti z oblasti vymáhání pohledávek.

Navštívit →

Notářská komora České republiky

Tyto stránky obsahují seznam notářů, právní předpisy upravující jejich činnost a další informace z oblasti poskytování notářských služeb.

Navštívit →

Veřejný rejstřík a sbírka listin

Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy a najdete v něm zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách.

Navštívit →

Živnostenský rejstřík na internetu

Stránky umožňují online vyhledávání podnikatelských subjektů.

Navštívit →

Sbírka zákonů České republiky

Na těchto stránkách naleznete stejnopis všech právních předpisů zveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv od roku 1945 do současnosti.

Navštívit →

Oddlužení

Na těchto stránkách naleznete základní informace k právní úpravě týkající se insolvence.

Navštívit →

Internetový server epravo.cz

Tento server obsahuje často aktualizované právní informace, články a zajímavosti ze všech oblastí práva.

Navštívit →

Odborný portál pravoIT.cz

Tento portál obsahuje informace, články, judikáty a zajímavosti se zaměřením na právo informačních technologií.

Navštívit →